FILTEK SUPREME FLOWABLE RESTORATIVE

FILTEK SUPREME FLOWABLE RESTORATIVE

Pakovanje:
2 x špric a 2 g

Kategorije: ,

Opis

Filtek Supreme Flowable tečni nano kompozit za restauracije. Sada raspoloživ u novom, ergonomičnom špricu koji omogućava aplikaciju bez mehurića i olakšan pristup manje dostupnim zonama. Prilikom aplikacije, pre svega u gornjoj vilici, nema curenja materijala zahvaljujući tiksotropnosti. Navedena osobina 3M Oral Care tečnih kompozita dokazana u višegodišnjoj kliničkoj primeni, prethodnika ove unapređene verzije, a to je Filtek Ultimate Flowable. Raspoloživ u različitim nijansama.