PROTEMP II

PROTEMP II

Pakovanje:
– osnovna pasta 28 g
– katalizator 2,4 g
– dodatni pribor

Opis

Protemp II kompozitni materijal za izradu privremenih nadoknada, predviđen za ručno mešanje materijala. Protemp II nudi odličnu estetiku, obradu marginalne ivice u tankom sloju, sa preciznim uklapanjem i visokom biokompatibilnošću. Ne otpušta toplotu prilikom vezivanja.