3M Surgical Clipper with Pivot Head

3M Surgical Clipper with Pivot Head

Opis

Hirurški kliper sa rotirajucom glavom namenjen je za preoperativno uklanjanje dlaka. Može se koristiti i za pripremu mesta za inserciju katetera, lepljenja elektroda i sl. Zahvaljujući rotirajućoj glavi olakšan je pristup pregibima i drugim mestima na kojima je uklanjanje dlaka otežano.