3M™ Littmann® Cardiology III stetoskop

3M™ Littmann® Cardiology III stetoskop pruža odličnu statistiku za mala i velika srca.
Stetoskop ima patentiranu dvofrekventnu dijafragmu, što omogućava auskultaciju nisko i visokofrekventnih zvukova sa obe strane grudnog dela. Velika strana je pogodna za auskultaciju odraslih pacijenata. Mala strana je najprimerenija prilikom auskultacije dece ili mršavijih pacijenata. Preporučuje se kardiolozima, pulmolozima i lekarima opšte prakse. Pet godina garancije. Zamena grudnog dela klasičnim: pedijatrijska strana grudnog dela se može lako transformisati u tradicionalno zvono, uz pomoć delova koji se nalaze u pakovanju.