3M™ Littmann® Cardiology S.T.C. stetoskop

3M™ Littmann® Cardiology S.T.C. stetoskop (Soft Touch Chestpiece) kombinuje izuzetne akustičke osobine sa jedinstvenim i patentiranim dizajnom grudnog dela.
3M™ Littmann® S.T.C. Stetoskop (Soft Touch Chestpiece) niskofrekventnih se pokazuje u situacijama gde je neophodna promena auskultacija i niskofrekventih i visokofrekventnih tonova ili tamo gde dominiraju tonovi u oblasti visoke frekvencije, kao što je to slučaj sa respiratornim traktom.