ELIPAR DEEPCURE L

ELIPAR DEEPCURE L

Pakovanje:
– 1 kom

Opis

Elipar DeepCure L je LED lampa za polimerizaciju svetlosno polimerizujućih dentalnih materijala sa foto inicijatorom za opseg talasne dužine 430-480 nm. Svetlosni intenzitet 1470 mW/cm2. Obezbeđuje pouzadanu polimerizaciju materijala i kada svetlo nije moguće postaviti u idealan položaj. Zahvaljujući optimalnoj optici obezbeđena je dubina i uniformna polimerizacija u svim delovima restauracije, od centra ka ivicama, i od vrha do dna.