RELYX FIBER POST DRILL

RELYX FIBER POST DRILL

Pakovanje
1 kom odgovarajuće veličine

Opis

RelyX Fiber Post Drill svrdla, proširivači za preparaciju kanala korena zuba. Dostupni u 4, odnosno 5 veličina, koje se razlikuju po bojama, i usklađeni su sa RelyX Fiber Post kompozitnim kočićima – beli (1 mm), žuti (1,3 mm), crveni (1,6 mm) i plavi (1,9 mm). U ponudi je i univerzalni, tj početni proširivač namenjen početnoj preparaciji i eventualnoj reviziji tretmana, kroz kočić, a da se pri tom ne ošteti zubno tkivo.