EXPRES XT PENTA PUTTY

EXPRES XT PENTA PUTTY

Pakovanje:
– 1 x 300ml osnovne paste
– 1 x 60ml katalizator pasta

Opis

Express XT Penta Putty VPS materijal za otiskivanje (osnovna masa- adicioni slikon). Dizajniran za jenofaznu ili dvofaznu tehniku otiskivanja, sa dve konzistencije. Pruža veću dimenzionu stabilnost od alginata i kondenzacionih silikona. Gotovo 100 % oporavak od istezanja, čime se minimalizuje rizik od deformacije otiska nakon vađenja iz usta, uz dobru reprodukciju detalja.Predviđen za korišćenje u Pentamix uređajima za mešenja otisnih materijala.