EXPRESS

EXPRESS

Pakovanje:
– 2 x kertridž a 50 ml
– dodatni pribor (10 miks kanila)

Opis

Express VPS materijal za otiskivanje (korektivna masa- adicioni slikon). Portfolio omogućava da stomatolog odabere konzistenciju, brzinu vezivanja materijala i tehniku otiskivanja koju preferira. Namenjen za korišćenje u dispenzerima za otisnu masu 1:1/1:2. Dostupna light i regular konzistencija, kao i brza i normalno vezujuća masa.