RELYX UNICEM APLICAP

RELYX UNICEM APLICAP

Pakovanje:
– 50 kapsula / 10 Elongation Tips ili
– 20 kapsula

Opis

RelyX Unicem Aplicap samoadherirajući, univerzalni, kompozitni cement sa “dual” polimerizacijom. Prilikom upotrebe ne postoji potreba za nagrizanjem, nanošenjem prajmera i adheziva na površinu zuba, kao ni potreba za silanizacijom ili nanošenjem prajmera na kočić. Svetlom se polimerizuje za 40 s, dok će se hemijski vezati za 5 min. Pouzdan rezultat adhezije neće izostati bez obzir da li je polimerizacija svetlom odgovarajućeg stepena. Cement koji pruža jaku snagu vezivanja za dentin, gleđ i restauracije, daje smanjenu post-opertaivnu osetljivost, ima odlična mehanička i estetska svojstva, dugotrajnu postojanost uz izuzetnu postojanost boje. Pogodan za upotrebu zbog tolerancije na vlagu i veoma lakog uklanjanja viška materijala. Dostrupan u pakovanjima a 20 ili a 50 kapsula, popularnim “pčelicama” sa posebno dizajniranim nastavkom za aplikaciju u u kanal korena zuba – RelyX Unicem Aplicap Elongation Tips.