Biološki indicator za parnu sterilizaciju – očitavanje za 3 sata / aparat autočitač