Biološki indikatori za parnu I plazma sterilizaciju – očitavanje 24min / aparat autočitač