ROTOMIX

ROTOMIX

Pakovanje:
– 1 kom.

Opis

Rotomix je aparat za mešanje kapsuliranih materijala, koji je jednostavna za upotrebu, rotacija se obavlja u sve 3 dimenzije (rotacioni/centrifugalni aparat).Optimizuje fizička svojstva i smanjuje poroznost kapsuliranih proizvoda jer je rezultat potpuno homogen materijal. Trenutno dostupni materijali su RelyX Unicem Aplicap, Ketac Cem Aplicap i Ketac Universal Aplicap.