EXPRESS XT

EXPRESS XT

Pakovanje:
– 2 x kertridž a 50 ml
– dodatni pribor (10 miks kanila)

Opis

Express XT VPS materijal za otiskivanje (korektivna masa- adicioni slikon), zasnovan na unapređenoj VPS formuli. Portfolio omogućava da stomatolog odabere konzistenciju i tehniku otiskivanja koju preferira. Namenjen za korišćenje u dispenzerima za otisnu masu 1:1/1:2. Dostupna light i regular konzistencija.