KETAC UNIVERSAL APLICAP

KETAC UNIVERSAL APLICAP

Pakovanje
50 kom kapsula

Opis

Ketac Universal Aplicap glasjonomer za restauracije, u kapsulama, koji prema specifikaciji proizviđača ne zahteva korišćenje kondicionera i zaštitnog laka – „no conditioner, no glaze“.Omogućava postavljanje u debljem sloju (“bulk“ postavljanje ). Ne zahteva prosvetljavanje – „self-adhesive“ i „self-cure“. Kontinuirano oslobađa fluoride tokom 24 meseca. Poboljšana radiopaknost. Aplikacija iz kapsule omogućava olakšan pristup u dubljim kavitetima. Dostupan u više boja.