IMPREGUM PENTA SOFT

IMPREGUM PENTA SOFT

Pakovanje:
– 1 x 300ml osnovne paste
– 1 x 60ml katalizator pasta

Opis

Impregum Penta Soft otisni materijal na bazi polietra. Bolja inicijalna hidrofilnost, od bilo kog VPS otisnog materijala, obezbeđuje otiske bez blaznica u vlažnoj sredini usne duplje. Svojstvo odličnog tečenja materijala pruža dobru reprodukciju detalja. Jedinstvena karakteristika polietara je „snap-set “ vezivanje. Za razliku od drugih otisnih materijala, kod kojih vezivanje počinje još tokom mešanja, polietri ostaju duže tečni, olakšana je manipulacija u ustima, a zatim se nakon optimalnog radnog vremena stegnu, vežu i budu stabilni.Impregum Penta Soft pomaže da se ostvari precizan otisak pri prvom uzimanju, smanjuje potrebu za skupim korekcijama i ponovnim otiskivanjem. Predviđen za korišćenje u Pentamix uređajima za mešenja otisnih materijala.