PROTEMPT 4

PROTEMPT 4

Pakovanje:
– kertridž a 67 g (10:1)
– dodatni pribor (16 miks kanila)

Opis

Protemp 4 nano kompozitni materijal za izradu privremenih nadoknada. Privremene restauracije su neizostavni deo protetskih procedura, a uloge koje privremena restauracija mora da ispuni postale su zahtevnije. Sve je veća potražnja za estetikom, kao i otpornošću privremenih nadoknada. Protemp 4 još jedan od vrhunskih dostignuća 3M Oral Care patentirane nano tehnologije. Plasiran na tržište, pre 15 godina, kao prvi bis-akrilni kompozit sa novom generecijom filera. Jednostavno rukovanje, bez potrebe za poliranjem, a rezultat visoko estetske privremene nadoknade – prirodni sjaj i fluorescencija. Materijal visoko rangiran i po mehaničkim karakteristikama – otpornost na pucanje i strukturna snaga. Namenjen za korišćenje u dispenzerima 10:1. Dostupan u uvodnom setu ( sa dispenzerom ) i u dopuna setovima, uz mogućnost biranja željene nijanse materijala.