RELYX U200

RELYX U200

Pakovanje:
– „clicker“ dispenzer a 11 g

Opis

RelyX U 200 samoadherirajući, univerzalni, kompozitni cement sa “dual” polimerizacijom.Prilikom upotrebe ne postoji potreba za nagrizanjem, nanošenjem prajmera i adheziva na površinu zuba.Praktično nema postoperativne osetljivosti.Svetlom se polimerizuje za 40 s, dok će se hemijski vezati za 5 min.Pogodan za upotrebu zbog tolerancije na vlagu i veoma lakog uklanjanja viška materijala.Optimalna konzistencija.Cement koji pruža jaku snagu vezivanja, ima odlična mehanička i estetska svojstva, dugotrajnu postojanost uz izuzetnu postojanost boje. Clicker dispenzer, posebno dizajnirano pakovanje, bez dodatne opreme, omogućava lako rukovanje, jednostavno 1:1 doziranje i mešanje dve paste. Mogućnost odabira željene nijanse – TR ili A2.