Biološki indicator za EO sterilizaciju – očitavanje 4 sata / aparat autočitač